Disciplinski pravilnik turnira

Članak 1.
Disciplinski pravilnik malonogometnog memorijala „Kobac“ propisuje mjere i postupke za kažnjavanje igrača, voditelja momčadi, sudaca, delegata i članova svih organa malonogometnog memorijala „Kobac“ koji prekrše pravila nogometne igre i sportskog ponašanja, ako se ne pridržavaju statuta i ostalih normativnih akata malonogometnog memorijala „Kobac“ ili na koji drugi način ruše disciplinu i štete ugledu nogometnog sporta.

Članak 2.
Cilj disciplinskog kažnjavanja je pomoći pravilnom odgoju igrača i sportskih djelatnika.

Članak 3.
Tko počini prekršaj namjerno ili propustom bit će kažnjen po njegovim odredbama.
Nepoznavanje statuta i pravilnika koje donosi malonogometni memorijal „Kobac“ nikoga ne opravdava.

Članak 4.
Tko drugoga navede na prekršaj ili mu pomogne kaznit će se kao da je prekršaj sam izvršio. Pokušaj se kažnjava kao da je radnja izvršena.

Članak 5.
Ako je izvršeno više prekršaja, utvrdit će se prethodno visina kazne za svaki prekršaj te izreći jedinstvena kazna.

Članak 6.
Odredbe ovog pravilnika primjenjivat će se:

 • Za igrače
 • Za momčadi
 • Za voditelja momčadi
 • Za suce
 • Za delegate
 • Za sportske djelatnike

Članak 7.
Disciplinski postupak može se pokrenuti:

 • Prijavom suca
 • Prijavom momčadi
 • Prijavom delegata
 • Prijavom djelatnika malonogometnog memorijala „Kobac“

Članak 8.
Svaki prekršitelj ima pravo dati izjavu prije nego se izreče disciplinska mjera.
Izjava se najavljuje u zapisnik neposredno po završetku utakmice, a dostavlja se organima malonogometnog memorijala „Kobac“ na njihovo traženje.
Ako prekršitelj ne dostavi svoju izjavu, smatrat će se da se slaže s navodima u prijavi.

Članak 9.
Kazne su slijedeće:

Za igrače:

 • Zabrana igranja određenog broja utakmica
 • Zabrana igranja na određeno vrijeme
 • Diskvalifikacija

Za voditelja momčadi:

 • Zabrana vršenja funkcija na određeno vrijeme
 • Diskvalifikacija

Za momčadi:

 • Izbacivanje iz kup natjecanja na određeno vrijeme
 • Diskvalifikacija

Za suce:

 • Opomena
 • Diskvalifikacija

Za delegate:

 • Zabrana vršenja dužnosti (kod prijenosa kazne na kapetana zabrana igranja) određenog broja utakmica
 • Diskvalifikacija

 

Članak 10.
Kazna zabrane igranja i zabrane vršenja funkcija može biti doživotna.

Članak 11.
Ako igrač ili voditelj momčadi u toku izdržavanja kazne prijeđe u drugu momčad, izdržavanje kazne će se nastaviti u toj momčadi.
Smatra se da igrač nije izdržao kaznu ako je njegova momčad izgubila 3:0 bb.
Smatra se da je igrač izdržao kaznu ako je njegova momčad dobila utakmicu 3:0 bb.

Članak 12.
Odluka o kazni koju izreče momčad za svoje igrače djeluje u okviru momčadi i nije obvezatna za malonogometni memorijal „Kobac“.

Članak 12 a.
Igrač će biti kažnjen s jednom (1) utakmicom zabrane igranja u natjecanju ukoliko na jednoj utakmici dobije dva (2) žuta kartona.

Članak 12 b.
Igrač će biti kažnjen jednom (1) utakmicom zabrane igranja ukoliko napravi tzv. „profesionalni prekršaj“, te za taj prekršaj bude kažnjen crvenim kartonom. Radi se o prekršaju posljednjeg igrača u obrani u situaciji kada napadač izlazi sam direktno prema golu. Ovaj prekršaj bit će drugačije tretiran ukoliko je obrambeni igrač ili golman prekoračio oštru igru, tj. igrao grubo ili pogibeljno.

Članak 13.
Igrač će bit kažnjen s dvije do četiri (2-4) utakmice zabrane igranja ako se postupak vodi zbog nesportskog ponašanja. Pod nesportskim ponašanjem podrazumijeva se psovanje, nepristojne geste, prigovaranje i prkošenje odlukama sudaca, kao i izazivanje igrača protivničke i svoje momčadi, funkcionara malonogometnog memorijala „Kobac“ i gledatelja i sve one radnje koje mogu štetiti ugledu nogometnog sporta i malonogometnog memorijala „Kobac“ kao organizacije.

Članak 14.
Igrač može biti kažnjen sa do četiri (4) utakmice zabrane igranja:

 • Ako je isključen radi grube igre

Pod grubom igrom podrazumijeva se nedozvoljeno i suprotno postojećim pravilima igre dolaženje u neposredni kontakt s protivničkim igračem, kao i start s obje noge, podmetanje đona, prekoračenje oštre igre i sl.

 • Ako je isključen zbog udaranja igrača kada ovaj nije bio u posjedu lopte.

Odluku o visini kazne donosi disciplinski odbor memorijala "Kobac".

Članak 15.
Na igrače se primjenjuju članak 14. I 15. ovog pravilnika i ako suci istog nisu sankcionirali kartonima, a delegat odnosno službena osoba malonogometnog memorijala „Kobac“ takvo ponašanje evidentira u zapisnik.

Članak 16.
Igrač će biti kažnjen sa kaznom od dvije (2) utakmice do doživotnog isključivanja sa turnira ukoliko je isključen radi:

 • Pljuvanja igrača, delegata ili suca utakmice
 • Ako se fizički obračunava s publikom
 • Ako fizički napadne svog ili protivničkog igrača za vrijeme utakmice na terenu ili van terena ili u bilo kojem momentu vezanom za nogometnu utakmicu.
  Za pokušaj će se izreći kazna kao da je radnja izvršena.
 • Ako fizički napadne suca, delegata ili funkcionara malonogometnog memorijala „Kobac“ na terenu ili van njega ili u svakoj vezi s nogometnom utakmicom.
  Za pokušaj će se izreći kazna kao da je radnja izvršena.

Članak 17.
Prekid igre nastao krivicom igrača zbog kojeg se utakmica ne odigra po pravilima igre i u određenom vremenu je prekršaj za kojeg će se igraču izreći kazna do četiri utakmice zabrane igranja.

Članak 18.
Prekid igre zbog čega se utakmica nije odigrala po pravilima i u određenom vremenu nastao uslijed izgreda koje su prouzrokovali igrači jedne momčadi je prekršaj za kojeg će se izreći kazna diskvalifikacije iz turnira.

Članak 19.
Nedolazak momčadi na utakmicu je prekršaj za kojeg će se izreći kazna diskvalifikacije (3:0 b.b.)

Članak 20.
Nastup igrača na utakmici:

 • Za svoju momčad, a nalazi se pod suspenzijom ili kaznom
 • Ukoliko se utvrdi da je više od jednog igrača registrirano za dvije ili više momčadi, malonogometnog memorijala „Kobac“,

Je prekršaj za koji će se izreći kazna zabrane igranja dvije (2) godine, a momčad kazniti diskvalifikacijom (utakmicu gubi s 3:0 bb.)

Članak 21.
Nagovaranje igrača da ne igra po svom najboljem znanju i mogućnostima, pružanje ili obećanje poklona ili druge materijalne koristi igraču da jednu ili više utakmica odigra tako da time posluži njemu ili drugoj momčadi, ili nastup momčadi u odlučujućim utakmicama bez standardnih igrača, ili neangažirana igra (nezalaganje) je prekršaj za kojeg će se izreći kazna diskvalifikacije za igrače i voditelja momčadi.

Članak 22.
Odlučujuće i konačno mišljenje za izricanje kazne iz članka 25. Ovog pravilnika je:

 • Mišljenje sudaca
 • Mišljenje delegata
 • Mišljenje voditelja turnira i diciplinske komisije

Kaznu donosi disciplinska komisija malonogometnog memorijala „Kobac“ te je odluka ujedno i konačna i na odluku momčadi nemaju pravo žalbe.

Članak 23.
Klevetanje, vrijeđanje i širenje neistine o svom ili protivničkom igraču, voditelju momčadi, delegatu, funkcionaru malonogometnog memorijala „Kobac“ na igralištu ili van igrališta i u vezi s nogometnim natjecanjem je prekršaj za kojeg će se izreći kazna od četiri (4) utakmica zabrane igranje igraču ili zabrana vršenja svih dužnosti u trajanju do kraja turnira ako se prekršaj odnosi na suce, delegate, voditelje momčadi ili funkcionara malonogometnog memorijala „Kobac“.

Članak 24.
Kazne izriče disciplinska komisija.

Članak 25.
Odluku o suspendiranju donosi disciplinska komisija za slučajeve kada ocijeni da je takva mjera neophodna. Vrijeme pod suspenzijom se uračunava u visinu kazne.

Članak 26.
Na odluku disciplinske komisije momčadi (ili igrač) ima pravo na žalbu. Žalba se plaća 200 kn disciplinskom odboru. Ukoliko je žalba uvažena podnositelju žalbe se vraća uplata pristojbe.

Članak 27.
Izvanredno ublažavanje kazne može donijeti samo disciplinska komisija.

Članak 28.
Za tumačenje ovog pravilnika nadležan je upravni odbor malonogometnog memorijala „Kobac“.

Natrag

02.07.2023 - Nedjelja

09:00h - Sveta misa u Crkvi Kraljice mira Makarska

04.07.2022 - Utorak

18:30h - Dan igranja memorijala

21:30h - Dodjela nagrada i prigodni domjenak

05.07.2022 - Srijeda

Obilazak vječnih počivališta
hrvatskih vitezova postrojbe
za posebne namjene "Kobac"

Spomenik "Kobac" - 7:30h
Makarska - 8:00h
Zavojane - 9:00h
Ružići - 10:30h
Mesihovina - 12:00h

09.07.2022 - Nedjelja

Obilazak mjesta pogibije pripadnika PPN KOBAC